Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
ಉಡುಪಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.

ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ ಚಿದಾಕಾಶ ಗೀತಾ-1

# ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರೇಮವೇ ಇರುವುದು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ; ಅವರಿಗೆ 3 ಅವಸ್ಥೆಯ ಭೇದವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದಾ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿರುವರು. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ, ಅವರ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯೋದಯವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಮಶೀ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಕುಪ್ಪಿಯ, ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮಶಿಯನ್ನು ಸಾಧನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *