Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕರಣ: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ.

ಎನ್.ಶಂಕರ ಕೆಂಚನೂರು ಕವನ: ಕುಹಕ

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಂಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿದೆ ಇನ್ನೂ
ಒಂದು ದಿನ ದುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಾಳಿನ ಗಂಜಿಗೆ ಕುತ್ತಾಗಲಿದೆ
ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದೂ ಸಹಜೀವಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದು
ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ ಹೊರಟವರು ನಾವು

ನಿಮ್ಮ ಕುಹಕದ ನಗೆಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲತೆಯಿತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡುಗಳು ನಮ್ಮ ನಗೆಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಹತಾಶೆ
ನಿಮ್ಮ ಕುಹಕದಲ್ಲಿತ್ತು
ಆತ್ಮದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಭ್ರಮಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ಕುಹಕವೇ ತಿಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ

ಪ್ರತಿರೋಧ ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ
ಕುಹಕವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನೀವು
ನಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಯಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮದೇ ರೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
ನಿಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು

  • ಎನ್.ಶಂಕರ ಕೆಂಚನೂರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *