Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
# ದೂರು ನೀಡಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಆರಂಭವಾಗದ ವಿಚಾರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ನಿಧಾನಗತಿ ವಿರುದ್ಧ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ದಿವಾಣರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು.

All posts tagged "ಕಷ್ಟ"

  • ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ

    ತ್ವಯಾ ಮನ್ಯೋ ಸರಥಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮರುತ್ವಃ ತಿಗ್ಮೇಷವ ಅಯುಧಾಃ ಸಂಶಿಶಾನಾ ಅಭಿಪ್ರಯಂತು ನರೋ ಅಗ್ನಿರೂಪಾಃ (ಋಗ್ವೇದ: 10-84-1) ಭಾವಾರ್ಥ: ಓ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ...

  • ಬದಿಯಡ್ಕ ಬಾಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ !

    ಬದಿಯಡ್ಕ(ಕಾಸರಗೋಡು): ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ, ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಬಾಲು ಅಥವಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂದು...