Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತದಾನ: ಹಲವು ಬೂತ್ ಗಳ ಇವಿಎಂ ಮಯತಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ.

All posts tagged "ಗುಂಡು"

  • ಎನ್.ಶಂಕರ ಕೆಂಚನೂರು ಕವನ: ಕುಹಕ

    ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಂಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ದುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಾಳಿನ ಗಂಜಿಗೆ ಕುತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದೂ ಸಹಜೀವಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ...