Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
# ದೂರು ನೀಡಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಆರಂಭವಾಗದ ವಿಚಾರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ನಿಧಾನಗತಿ ವಿರುದ್ಧ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ದಿವಾಣರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು.

All posts tagged "spiritual"

  • ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ

    # ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಸರ್ವಗತವಾದ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ...

  • ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ ಚಿದಾಕಾಶ ಗೀತಾ-1

    # ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರೇಮವೇ...